Projectleiding en procesbegeleiding

Aanpak

Bij veel projecten spelen uiteenlopende belangen een rol. Het uiteindelijke doel kan voor iedereen hetzelfde zijn maar de weg er naar toe verschillend. Veel tijd wordt gestoken in het voortraject, vanuit de overtuiging dat een gezamenlijk draagvlak en de investering hierin leiden tot een positief resultaat waarop verder gebouwd kan worden. Investeren bij de start, bespaart later energie en tijd. Dit betekent dat gekeken wordt welke partners intern en extern betrokken moeten worden en in welke fase. Een communicatieparagraaf maakt altijd deel uit van het projectplan.

coNpact komt het best tot recht in projecten waar veel tegenstrijdige belangen zijn en/of waar in een kort tijdsbestek een aantal cruciale stappen moeten worden gezet. De kracht zit in het onderkennen van deze belangen, maar ook in het vinden van een gezamenlijke deler om op verder te bouwen. Hierbij wordt de tijd genomen om draagvlak te creëren, maar wordt de daadkracht en resultaatgerichtheid niet uit het oog verloren. Met overtuigingskracht, enthousiasme, goed luisteren naar wat mensen tussen de regels door zeggen en humor is er altijd wel een goed resultaat te behalen.
 
Ervaring
 
Uitgevoerde opdrachten zijn:

 • Regionale en lokale programmamanager drie transities
 • Programmamanager in kader van Jeugd- en Veiligheid en Grote Stedenbeleid
 • Regionale projectleider transformatie en transitie jeugdhulp
 • Regionale projectleider "Geweld hoort nergens thuis"
 • ​Projectleider 'Kans Vol Vooruit' gericht op jongeren tussen de 16 en 27 die tussen wal en schip vallen
 • ​Regionale en lokale projectleider  personen met verward gedrag​
 • ​Projectledier Beschermd Wonen
 • Projectleider transformatie sociaal domein
 • ​Kwartiermaker/ interimmanager jongerencentrum/poppodium
 • Projectleider transformatie en transitie AWBZ
 • Regionale projectleider toegang/ sociaal team
 • Projectleider/ kwartiermaker sociaal team en doorontwikkeling sociaal team
 • ​Projectleider Arbeidsmatige Activering
 • ​Projectleider pilot 'Een aanpak op maat' gericht op maatschappelijke en financiële ondersteuning voor mensen in de bijstand
 • ​Projectleider doorontwikkeling jongerenwerk
 • Procesbegeleiding Wmo-beleidsplan/ sociaal domein
 • Projectleider ondersteuning zelfstandig wonen
 • Projectleider 'Achter de Voordeur'
 • Procesbegeleider ketenstructuur 0-100 jaar
 • Projectleider Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Procesmanager brede school/ voorzieningenniveau kernen
 • Projectleider sociale component bij herstructurering van een wijk
 • Projectleider sociale pijler structuurvisie in kader van Wro
 • Projectleider woonzorgzones
 • Implementatiemanager van een klantencontactcentrum in het kader van Publieke dienstverlening
 • Projectleider matchingteam 
 • Projectleider jongerencentrum en  mobiel jongerencentrum
 • Projectleider risicovolle jongeren