Interim Management

Aanpak

coNpact is in de rol van interim-manager eerlijk, duidelijk en direct, maar altijd rechtvaardig. Mensen wordt het vertrouwen en de ruimte gegeven en hun ontwikkeling gestimuleerd. Een goede open sfeer, waarin plaats is voor verschillen, respect naar elkaar en veel plezier is erg belangrijk. Hierin zie ik mezelf als interim-manager  als een belangrijke cultuurdrager. 

conNpact is sterk in rollen waar beweging een belangrijk onderdeel van de opdracht is. Dit kan gaan om een omslag van een vraaggerichte naar een marktgerichte benadering, zorgen voor een dynamisch team, maar ook een situatie waar een aantal (vervelende) knopen moeten worden doorgehakt om te komen tot een nieuwe situatie. 

Ik heb als uitgangspunt dat een sterk team bestaat uit een diversiteit aan medewerkers in geslacht, culturele achtergrond, persoonlijkheden en ervaring. Door de kwaliteiten van elkaar te benutten en de verbeterpunten te accepteren kan er een omgeving ontstaan waar mensen net dat ‘beetje meer’ kunnen geven in een plezierige en dynamische werkomgeving, waarbij elkaar aanspreken op resultaten en gedrag niet geschuwd wordt.
 
Ervaring

coNpact heeft ervaring als (interim)- manager bij verschillende organisaties. Hierbij werden de volgende de volgende taken uitgevoerd:

  • Voeren van integraal personeelsbeleid en coachen van medewerkers;
  • Opstellen strategische visie en meetbare inhoudelijke en financiële jaarplannen;
  • Verantwoordelijk zijn voor omzet en uitgaven;
  • Opstellen van plan voor de toekomst (organisatorisch, financieel, inhoudelijk);
  • Onderhouden van in- en externe contacten, marketing en communicatie;
  • Toeleiden van organisatie naar nieuwe organisatievorm;
  • Maken van omslag naar marktgerichte benadering;
  • Aansturen van innovatie van diensten en producten en de kwaliteitsbewaking hiervan.